Susisiekite su mumis +370 614 00040
REZERVACIJOS PATVIRTINIMO SĄLYGOS
Norint patvirtinti rezervaciją:
  • Pasirašoma sutartis (atsiunčiame el. paštu, jei sąlygos tinka - pasirašote, atsiunčiate skenuotą arba fotografuotą el. paštu).
  • Sumokamas 50% avansinis mokėjimas iškart po sutarties pasirašymo (pavedimu)
  • Likusi 50% suma sumokama iki gruodžio 20 d. (pavedimu)

Sutartis gali būti nutraukta ir avansinis mokėjimas grąžintas tik tuo atveju, jei būtų uždrausta Vykdytojo veikla arba būtų ribojamas susisiekimas (t.y. jei užsakovas, dėl LR vyriausybės nurodymų negalėtų patekti į kitą savivaldybę ir pan.).

NAMELIS NR.8

NAMELIS NR.7

NAMELIS NR.1

NAMELIS NR.2

Namelis naujiesiems metams

NAMELIS NR.3

NAMELIS NR. 4

NAMELIS NR.5

NAMELIS NR.6

NAMELIS NR.10

NAMAS NR.9 - PIRTIES PASTATAS

Papildomai vakarui į namelį galima užsisakyti užkandžių, karštųjų patiekalų vakarienę ar pusryčius
UŽKANDŽIŲ RINKINYS NR.1
UŽKANDŽIŲ RINKINYS NR.2
PUSRYČIAI

REZERVUOTI