Susisiekite su mumis +370 614 00040

UAB Aerodream svetainėje užsisakinėdami paslaugas sutinkate būti informuoti apie sodybos teikiamas paslaugas ir vykdomas naujoves.

Jūs turite teisę atsisakyti naujienų gavimo.

Užsisakę UAB Aerodream paslaugas, Jūs sutinkate, kad UAB Aerodream sodybą tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tiksliais.

UAB Aerodream įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų, kuriuos klientas pateikė užsakydamas UAB Aerodream paslaugas.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22 – 804).

Jūsų teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94 – 1833; 2007, Nr. 12-488). Jūs visuomet galite atsisakyti siunčiamų naujienų.

Rezervacijos metu reikės pateikti asmens dokumentą. Atsisakius pateikti asmens duomenis, reikiamus sutarčiai sudaryti: (t.y. vardą, pavardę, asmens kodą, dokumento numerį, gyvenamosios/registracijos vietos adresą, kontaktinį telefono numerį) sutartis nebus sudaryta, paslaugos nesuteiktos ir bet kokios duomenų subjekto patirtos išlaidos nebus atlygintos